Oproep Voices of Culture: denk en praat mee over cultuur en duurzame ontwikkeling.

Oproep Voices of Culture: denk en praat mee over cultuur en duurzame ontwikkeling.

Dien uiterlijk 11 oktober 2020 een aanvraag in!
Cross-sectoraal

Voices of Culture is de gestructureerde dialoog tussen de Europese Commissie en de culturele sector, waardoor cultuur een stem krijgt op Europees niveau. Het derde thema van Voices of Culture 2019 - 2021 heeft betrekking op de uitdagingen en kansen voor cultuur en duurzame ontwikkeling. Hoe kunnen nieuwe prioriteiten, beleidsmaatregelen, acties en financieringsstromen deze kwestie beter aanpakken?

De agenda van de Verenigde Naties voor 2030 voor duurzame ontwikkeling is een wereldwijd kader voor 15 jaar. De agenda is gebaseerd op een ambitieuze reeks van 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (Sustainable Development Goals - SDG's), 169 doelstellingen en meer dan 230 indicatoren. De SDG's richten zich tot alle VN-lidstaten en de Europese Unie. Zij zijn gericht op overheden, het maatschappelijk middenveld en de particuliere sector. En ze omvatten dus ook cultuur.

Om bij te dragen aan de reflectie op cultuur en de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling heeft de Europese Commissie Voices of Culture gevraagd een gesprek tussen belanghebbenden te organiseren. Vandaar dat er een oproep is gepubliceerd voor vertegenwoordigers van de culturele en creatieve sectoren (beroepsorganisaties, culturele instellingen, NGO's, Europese netwerken, stichtingen, particuliere organisaties, etc) die een bijdrage willen leveren aan de discussies met de Europese Commissie. Organisaties die een aanvraag indienen, moeten afkomstig zijn uit een van de 28 lidstaten van de EU.

Succesvolle kandidaten zullen worden uitgenodigd voor een digitale brainstormbijeenkomst op 2 en 3 december 2020 en de resultaten daarvan worden vervolgens gepresenteerd aan de Europese Commissie op 11 februari 2021. De deadline voor het indienen van aanvraag is 11 oktober 2020.

Ga voor meer informatie naar de website van Voices of Culture.

Voices of Culture wordt namens de Europese Commissie uitgevoerd door het Goethe-Institut Brussel.

Did you find this information useful?