Webinar Garantiefaciliteit

Webinar Garantiefaciliteit

8 juni van 10.30 tot 12.00 uur online, via WebEx
Cross-sectoraal

Het Creative Europe programma (2014-2020) heeft 181 miljoen euro gereserveerd voor de Financiële Garantiefaciliteit ten behoeve van de culturele en creatieve sector. Voornaamste doelstelling van de faciliteit is om banken meer vertrouwen te geven in de businessmodellen van de culturele en creative sector (CCS), inclusief de nieuwsmedia-sector. Om het creëren van leningen voor de CCS aan te moedigen heeft de Europese Commissie toegezegd de potentiële verliezen van financiële intermediairs te dekken. Het webinar presenteert het instrument en beantwoordt specifieke vragen van de nieuwsmedia-industrie.

Wanneer en waar?
Het webinar vindt plaats op donderdag 18 juni van 10.30 tot 12.00 uur online, via WebEx.

Voor Wie?
Nieuwsbedrijven, KMO's en kleine overheidsbedrijven die actief zijn in nieuwsmedia.

Wat te verwachten?
Dit is een praktische en technische bijeenkomst, waarbij deelnemers:

  • Leren van het Europees Investeringsfonds (EIF) hoe dit instrument werkt, waar het beschikbaar is en wat de doelstellingen zijn;
  • Een 360 ° beeld krijgen van de financieringsmodellen in de culturele en creatieve sector (van de moeilijkheden waarmee ondernemers worden geconfronteerd en de onzekerheden die financiële dienstverleners ervaren, tot manieren om deze verschillende werelden samen te brengen);
  • Meer leren over de capaciteitsopbouwregeling, een innovatieve vorm van beleidsinterventie die het inzicht van financiële dienstverleners in de culturele en creatieve industrieën vergroot, om een ​​duurzame financieringsbrug te bouwen.

Hoe deel te nemen?
Registratie is verplicht voor dinsdag 16 juni. Wachtwoorden voor deelname aan de vergadering worden de dag zelf verstrekt. U heeft geen WebEx-account nodig om aan deze vergadering deel te nemen.

Achtergrond
Het Creative Europe programma (2014-2020) heeft 181 miljoen euro gereserveerd voor de Financiële Garantiefaciliteit ten behoeve van de culturele en creatieve sector, dit omvat ook bedrijven die actief zijn in nieuwsmedia. De voornaamste doelstelling van de faciliteit is om bij banken en andere financiële instellingen zorg te dragen voor een beter begrip van de sector, zodat gemakkelijker leningen kunnen worden afgesloten. Het resultaat moet een gebalanceerd (in geografische spreiding en in reikwijdte) leningenportfolio van banken zijn, dat uiteindelijk de groei van de culturele en creatieve sectoren bevordert.

Meer informatie vindt u op de website van de Europese Commissie of op de website van het EIF.

 

Did you find this information useful?