NextGenerationEU: jaarlijkse strategie voor duurzame groei 2021

NextGenerationEU: jaarlijkse strategie voor duurzame groei 2021

Cross-sectoraal

De Commissie heeft in haar jaarlijkse strategie voor duurzame groei 2021 strategische richtlijnen vastgesteld voor de uitvoering van de Recovery and Resilience Facility. De faciliteit is het belangrijkste herstelinstrument dat centraal staat in NextGenerationEU. Een ongekend hoog bedrag van 672,5 miljard euro aan leningen en subsidies zal vervroegd beschikbaar zijn tijdens de cruciale eerste jaren van het herstel. Voor Nederland is er 3,7 miljard euro beschikbaar, voor de periode 2021-2022.

De middelen voor 2023 worden later vastgelegd op basis van hoe de economische situatie zich verder ontwikkeld. Lidstaten kunnen tegen april 2021 een plan indienen met hervormingen en publieke investeringen die geïmplementeerd worden tegen 2026. Het plan dient een coherent antwoord te geven op de uitdagingen die geïdentificeerd werden in het Europees semester, met name in de landenspecifieke aanbevelingen.

In de plannen worden ook maatregelen verwacht die de lidstaten in staat stellen de groene en digitale transitie aan te pakken. 37% van de investeringen zullen het klimaat ten goede komen, en 20% van de investeringen ondersteunen de digitale transitie. Over de periode 2021-2022 kan Nederland hierdoor 1,3 miljard euro extra in klimaat en 740 miljoen euro extra in digitaal investeren. De Commissie verzoekt het Europees Parlement en de Raad zo spoedig mogelijk overeenstemming te bereiken over het wetgevingsvoorstel, zodat de faciliteit op 1 januari 2021 operationeel wordt.

Did you find this information useful?