Next Generation EU: Herstelplan voor de Europese Unie

Next Generation EU: Herstelplan voor de Europese Unie

De Europese Commissie heeft op 27 mei haar voorstel gepresenteerd voor een groot herstelplan inclusief vernieuwde EU-begroting
Cross-sectoraal

De Europese Commissie heeft op 27 mei haar voorstel gepresenteerd voor een groot herstelplan. Om ervoor te zorgen dat het herstel voor alle lidstaten duurzaam, gelijk, inclusief en billijk is, stelt de Europese Commissie een nieuw herstelinstrument, Next Generation EU voor, als onderdeel van een solide, moderne en vernieuwde EU-begroting voor de lange termijn. De Commissie heeft ook haar geactualiseerd werkprogramma 2020 bekendgemaakt. Daarin geeft zij prioriteit aan de maatregelen die nodig zijn voor het herstel en de veerkracht van de Unie.

Voor de volgende lange termijnbegroting van de EU 2021-2027 stelt de Europese Commissie voor om de financiering voor Creative Europe te verhogen van 1,46 miljard euro (2014-2020) naar ruim 1,5 miljard euro. Het Creative Europe Programma valt samen met Erasmus+ onder Investing in People, Social Cohesion and Values. Klik hier voor de EU-begroting voor het herstelplan voor Europa.

Het coronavirus heeft Europa en de wereld in het hart geraakt en onze gezondheids- en socialezekerheidsstelsels, samenlevingen, economieën en onze manier van wonen en samenwerken op de proef gesteld. Om levens en bestaansmiddelen te beschermen, de eengemaakte markt te herstellen en de fundamenten te leggen voor een duurzaam en welvarend herstel, stelt de Europese Commissie voor het volledige potentieel van de EU-begroting te benutten. Dankzij 750 miljard euro via Next Generation EU en gerichte verhogingen van de EU-begroting voor de periode 2021-2027 stijgt de totale financiële vuurkracht van de EU-begroting tot 1,85 biljoen euro.

Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen: “Met het herstelplan maken we van de enorme uitdaging waarmee we vandaag worden geconfronteerd een opportuniteit, door het herstel te ondersteunen én door te investeren in onze toekomst: De Europese Green Deal en digitalisering zullen de werkgelegenheid en groei, de veerkracht van onze samenleving en de gezondheid van ons milieu ten goede komen. Europa is nu aan zet. Onze bereidheid om op te treden moet in verhouding staan tot de uitdagingen waarmee we nu worden geconfronteerd. Met Next Generation EU geven we een ambitieus antwoord.”

Commissaris Johannes Hahn, verantwoordelijk voor de EU-begroting: “Onze gemeenschappelijke begroting vormt de hoeksteen van het herstelplan voor Europa. Dankzij de extra vuurkracht van Next Generation EU en het versterkte meerjarig financieel kader beschikken we over het vermogen om de lidstaten en de economie solidair te ondersteunen. Samen wordt Europa concurrerender, veerkrachtiger en verwerft het meer soevereiniteit.”

Vicevoorzitter Maroš Šefčovič, belast met interinstitutionele betrekkingen en prognoses: “Het herstel vereist een vastberaden beleidsrichting. Het geactualiseerd werkprogramma weerspiegelt de nieuwe realiteit en de focus die wij leggen op het aanpakken van de crisis, het aanzwengelen van de economie en de keuze voor een veerkrachtig, duurzaam en billijk herstel in de Europese Unie. We zullen hier sterker uitkomen.”

Klik hier voor het volledige artikel.

Klik hier voor allle budget (MFF) Factsheets.

Did you find this information useful?