Actieplan voor democratie en steunmaatregelen voor media en audiovisuele sector

Actieplan voor democratie en steunmaatregelen voor media en audiovisuele sector

Actieplan tegen desinformatie, sociale media moeten meer aan zelfregulering doen.
MEDIA

De Europese Commissie heeft vandaag een actieplan goedgekeurd ter ondersteuning van het herstel en de transformatie van de (nieuws) media- en audiovisuele sector. Deze sectoren, die hard door de Covid-crisis zijn getroffen, zijn van essentieel belang voor de democratie, de culturele diversiteit van Europa en de digitale autonomie.

Via tien concrete acties richt het actieplan zich op hulp bij herstel van de mediasector in de Covid-crisis. Met het actieplan wil de commissie het volgende bereiken:

  • De toegang tot EU-steun vergemakkelijken via een speciaal instrument dat voor mediabedrijven alle relevante EU-financieringsmogelijkheden vindbaar en inzichtelijk maakt;
  • Investeringen in de audiovisuele sector stimuleren via een nieuw initiatief, MEDIA INVEST, met als doel investeringen van € 400 miljoen aan te trekken over een periode van zeven jaar;
  • Een "NIEUWS"-initiatief. Het initiatief omvat een pilot-project, NEWS Invest, met stichtingen en andere particuliere partners, toegang tot leningen gedekt door de InvestEU-garantiefaciliteit, subsidies en een Europees Nieuws Media Forum met de sector. Bijzondere aandacht zal worden besteed aan lokale media.

Het actieplan heeft als doel groene en digitale transformatie van de sector te ondersteunen, door:

  • Het stimuleren van Europese mediadata-ruimtes ten behoeve van data-uitwisseling en innovatie;
  • Het steunen van een Europese industriële coalitie voor virtuele en augmented reality zodat de Europese (nieuws) mediasector kan profiteren van nieuwe manieren van storytelling middels deze technologieën;
  • Het vergemakkelijken van discussies en acties zodat rond 2050 de industrie klimaatneutraal is;
  • Een dialoog met de AV-industrie op gang brengen om de toegang tot en de beschikbaarheid van audiovisuele content in de hele EU te verbeteren en te zorgen voor schaalvergroting door nieuwe doelgroepen en consumenten te bereiken;
  • Het koesteren en bevorderen van Europese mediatalenten, onder andere door het stimuleren en promoten van meer diversiteit voor en achter de camera en het scouten en ondersteunen van media start-ups;
  • Empowerment van burgers, onder meer door het versterken van mediawijsheid en onafhankelijke alternatieve nieuwsgroepen te ondersteunen;
  • Samenwerking tussen de mediatoezichthouders in de EU (ERGA) versterken om een goede werking van de EU-mediamarkt te waarborgen.

Het actieplan gaat hand in hand met het Europees actieplan voor de democratie, dat gericht is op de versterking van de vrijheid en het pluralisme van de media in heel Europa, met de nadruk op de bescherming van journalisten. Sociale media als Facebook en Twitter moeten meer aan zelfregulering doen, door transparanter te zijn en door bots en valse accounts aan te pakken. De Europese Commissie wil deze ontwikkeling ondersteunen met wetgeving en een gedragscode.Het plan is ook volledig in overeenstemming met de komende voorstellen van de Commissie over de wet op de digitale diensten en de wet op de digitale markten, die als doel hebben het rechtssysteem voor digitale diensten in de EU te moderniseren.

Europees Commissaris voor de Interne Markt, Thierry Breton: ‘The media and audio-visual industry are severely affected by the crisis we are going through. There is urgency to act now. This industrial plan will be our roadmap for media recovery, transformation and strengthening its resilience. It will give the industry the means to contribute and benefit from the digital and green transitions.’

Ga voor meer informatie naar: EU Action Plan to support the media and audiovisual sectors (europa.eu)

Did you find this information useful?